O projekcie

Fundacja Emic od 2015 roku pomaga migrantom i uchodźcom stawiać pierwsze kroki w Polsce. Chcemy, aby ludzie, których wspieramy, usamodzielnili się: z powodzeniem opanowali język polski i poznawali polską kulturę, mogli odnaleźć się w nowej codzienności i stać się jej częścią, a także uzyskać niezależność finansową.

Obecnie wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć! Plus”, w ramach którego zapewniamy wsparcie prawne, psychologiczne, językowe i integracyjne cudzoziemcom spoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Co oferujemy w ramach projektu?

  • zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i edukacyjnych, zawierających elementy prawne i kulturowe; 

  • zapewniamy dostęp do kompleksowego poradnictwa prawnego, psychospołecznego (również dla dzieci i młodzieży), zawodowego oraz z zakresu przedsiębiorczości;

  • prowadzimy kursy języka polskiego; 

  • organizujemy dyżury nauczycielskie oraz korepetycje dla dzieci i młodzieży; 

  • wspieramy pasje dzieci i młodzieży, organizując fundusz pasji i hobby; 

  • prowadzimy kluby sąsiedzkie w: 

 1) Toruniu, na ul. Klonowica 40/1, 

  2) Bydgoszczy, na ul. Gdańskiej 128; 

  • organizujemy spotkania integracyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży; 

  • oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy i wolontariuszek w kontaktach z urzędami, ośrodkami zdrowia; 

  • prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu: 

1) Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu na ulicy Klonowica 40/1, e-mail: emic@emic.com.pl, tel. 507412653 

2) Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej 128, e-mail: emic@emic.com.pl, tel. 501186730 

Informacji na temat projektu „Masz prawo wiedzieć! Plus” udziela Przemysław Wyciechowski,  e-mail: przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl