Fundacja EMIC od 2015 roku wspiera migrantów/migrantki i uchodźców/uchodźczynie w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Dążymy do tego, aby wspierane przez nas osoby osiągały niezależność: dobrze poznały język polski i polską kulturę, potrafiły się odnaleźć w nowej codzienności i stawały się jej częścią oraz były niezależne finansowo.

Obecnie, wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć!” w którym udzielamy wsparcia prawnego, psychologicznego, językowego i integracyjnego cudzoziemcom i cudzoziemkom spoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i edukacyjnych, zawierających elementy prawne i kulturowe;
 • Zapewniamy dostęp do kompleksowego poradnictwa prawnego, psychospołecznego oraz pracowniczo-zawodowego;
 • Prowadzimy profesjonalne kursy języka polskiego;
 • Wspieramy inicjatywy edukacyjne w szkołach;
 • Współpracujemy z pracodawcami, w celu określenia standardów zatrudniania cudzoziemców i cudzoziemki i zarządzania międzykulturowością w firmach;
 • Tworzymy model integracji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy i wolontariuszek w kontaktach z urzędami, ośrodkami zdrowia oraz prowadzimy wolontariat rodzinny;
 • Prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu:
 1. Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu na ulicy Klonowica40/1, e-mail: emic@emic.com.pl.
 2. Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy dla Obywateli Państw Trzecich w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136.

W punkcie informacyjno-doradczym oferujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych;
 • Podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych;
 • Informowanie o prawach pracowniczych;
 • Wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem;
 • Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń);
 • Pomoc w kontaktach ze szkołami (np. zapisy dziecka do szkoły, zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego).

 

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie i teksty na stronie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.