Zapraszamy do udziału w programie „Przyjazna szkoła”

//Zapraszamy do udziału w programie „Przyjazna szkoła”

Zapraszamy do udziału w programie „Przyjazna szkoła”

Zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła”

Podsumowanie programu „Przyjazna Szkoła” edycja 2018-2019

Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2019/2020.

Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2019 r.

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:

Do programu edukacyjnego zapraszamy dwóch nauczycieli/nauczycielki (w tym jedna osoba mająca wychowawstwo) oraz piętnastoosobową grupę uczniów i uczennic uczących się na II i/lub III etapie edukacyjnym, tworzących grupę projektową.

Ideą programu edukacyjnego jest:

· zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa;

· podkreślenie roli uczestników i uczestniczek programu w integracji migrantów z resztą społeczności szkolnej;

· kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową;

· zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego.

Korzyści dla szkoły, grona pedagogicznego oraz uczniów i uczennic

W ramach programu edukacyjnego dowiesz się:

· jakie są powody migracji ludzi na świecie;

· z jakich krajów cudzoziemcy i cudzoziemki przyjeżdżają do Polski;

· jakie są współzależności na świecie;

· w jaki sposób wspierać proces integracji migrantów ze społecznością szkolną;

· czym jest projekt uczniowski i jak wygląda jego realizacja.

Szkołom oferujemy:

· spotkanie informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek koordynujących program ze strony szkoły;

· warsztaty dla uczniów i uczennic (dla wybranych szkół);

· seminarium dla nauczycieli/nauczycielek oraz uczniów i uczennic;

· materiały edukacyjne do realizacji projektu uczniowskiego, lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

· seminarium podsumowujące program edukacyjny;

· przestrzeń na stronie www.maszprawowiedziec.com.pl oraz portalu www.facebook.com/FundacjaEmic na przedstawienie działań realizowanych w szkole;

· certyfikat „Przyjaznej szkoły” dla szkoły oraz grupy projektowej.

Na czym będzie polegać zaangażowanie szkoły?

· prezentacji założeń programu edukacyjnego podczas rady pedagogicznej;

· udziale grupy projektowej w dwóch warsztatach organizowanych na terenie szkoły;

· realizacji dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych na podstawie scenariuszy Fundacji Emic;

· realizacji przez grupę projektową dwóch akcji o tematyce migracyjnej;

· realizacji projektu uczniowskiego, mającego na celu integrację społeczności szkolnej;

· udziale reprezentantów grupy projektowej w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację Emic;

· złożenia raportu całorocznego z działań realizowanych przez szkołę.

Terminarz programu „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2019/2020:

Miesiąc  Działanie 
04 września 18 września  Rekrutacja szkół 
23 września  Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych 
Wrzesień/październik  Spotkania informacyjne z dyrekcją oraz koordynatorami szkolnych działań – omówienie zasad współpracy  
Październik/listopad  Warsztaty edukacyjne w szkołach dla grupy projektowej  
1516 listopada  Seminarium oraz wspólne szkolenie dla wszystkich przedstawicieli grup projektowych realizujących program „Przyjazna szkoła” 
Grudzień   Dystrybucja przez Fundację Emic materiałów edukacyjnych. Przeprowadzenie na ich podstawie dwóch lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych 
Grudzień – maj  Realizacja projektu uczniowskiego oraz dwóch akcji o tematyce migracyjnej 
Maj   Seminarium podsumowujące cały program edukacyjny, wręczenie certyfikatów „Przyjazna Szkoła 

Zgłoszenia

Zgłoszenie do programu edukacyjnego może wysłać dyrekcja, nauczyciel/nauczycielka, pedagog/pedagożka, psycholog/psycholożka.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w ramach programu edukacyjnego wypełnijcie zgłoszenie do programu edukacyjnego: https://link.do/13E2O .

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła”.

Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną ilość szkół. Podczas weryfikacji zgłoszeń będziemy zwracać uwagę na:

Kryterium formalne:

· w szkole uczy się przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie;

Kryteria dodatkowe:

· szkoła wskazuje potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie dla niej ważną;

· integracja dzieci cudzoziemskich stanowi dla szkoły wyzwanie;

· w szkole zdarzały się sytuacje wskazujące na brak akceptacji innych osób niż z Polski;

· motywacje edukacyjne nauczycieli i nauczycielek;

· szkoła korzysta ze wsparcia asystenta/asystentki międzykulturowego;

O zakwalifikowaniu do programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” poinformujemy Państwa do 20 września .b.r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy: sylwia.antonowicz@emic.com.pl. Więcej informacji o projekcie na www.maszprawowiedziec.com.pl .

Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” jest realizowany w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Przydatne dokumenty:

Program Przyjazna Szkoła 2019_2020

Porozumienie współpracy ze szkołami 2019_2020

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

By |2019-09-04T14:13:38+02:00Wrzesień 3rd, 2019|Aktualności|0 Comments