Zapraszamy do programu „Przyjazna Firma”

//Zapraszamy do programu „Przyjazna Firma”

Zapraszamy do programu „Przyjazna Firma”

Twoja firma zatrudnia lub planuje zatrudniać cudzoziemców? Chcesz tworzyć przyjazne miejsca pracy dla pracowników z innych krajów? Zgłoś się do programu Fundacji Emic „Przyjazna firma”. Nabór trwa od 1 lutego do 15 lutego 2019 roku. Udział w programie jest bezpłatny.

„Przyjazna firma” to proces usprawniający zatrudnienie pracowników z zagranicy w firmie oraz wsparcie w zakresie zarządzania wielokulturowością, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Ostateczna forma i długość współpracy zależeć będzie od indywidualnych ustaleń z uczestnikami. W ramach programu otrzymają Państwo:

 1. Długofalowe działania konsultingowe i doradcze w zakresie zatrudniania cudzoziemców, tworzenia zakładowych modeli integracji pracowników, tworzenia programów adaptacyjnych, kursów przygotowujących do stanowiska pracy, itp.;
 2. Bezpłatne konsultacje i doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników z zagranicy;
 3. Usługi związane z pośrednictwem pracy z udziałem cudzoziemców mieszkających w Polsce;
 4. Opracowanie i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej;
 5. Budowanie partnerstw na rzecz „lokalnych modeli integracji cudzoziemców” na obszarze gminy / miasta / powiatu.

Program skierowany jest do firm, które podpiszą deklarację „Przyjaznej firmy” i spełniają wymogi minimalne w zakresie:

 1. Warunków zatrudnienia: bezpośrednie zatrudnienie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (w uzasadnionych przypadkach) lub zobowiązanie do zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia. Udział firm konsultingowych / agencji zatrudnienia ograniczać się powinien do przeprowadzenia procedury rekrutacji pracowników.
 2. Równych płac: system wynagrodzeń taki sam jak w przypadku pracowników polskich lub zobowiązanie do wprowadzenia takiego systemu wynagradzania.
 3. Zapewnieniu porad prawnych pracownikom w ramach biura mobilnego Fundacji Emic.
 4. Realizacji dedykowanych pracownikom z zagranicy programów adaptacyjnych lub integracyjnych. Wybór co najmniej jednego działania.

Zaproszenie do programu „Przyjazna Firma”

Deklaracja „Przyjaznej Firmy”

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w programie poprzez formularz zgłoszeniowy

Spośród zgłoszeń, komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 5 pracodawców. Podstawowe kryteria wyboru to:

 • liczba aktualnie zatrudnionych pracowników z zagranicy lub plany zatrudnienia pracowników z zagranicy przez najbliższe 12 miesięcy;
 • aktualne warunki zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w firmie lub zobowiązanie do zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia przez najbliższe 12 miesięcy;
 • aktualnie obowiązujący system wynagrodzeń lub zobowiązanie do jego zmiany przez najbliższe 12 miesięcy;
 • motywacja do realizacji dedykowanych pracownikom z zagranicy programów adaptacyjnych i integracyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wyciechowski z Fundacji Emic: Tel. 798 704 908, przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl

Program „Przyjazna firma” organizowany jest w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Dajmy szansę imigrantom i imigrantkom na normalne życie w Polsce. Stwórzmy im warunki do spokojnej, legalnej pracy na Kujawach i Pomorzu.

Zróbmy to wspólnie!

By |2019-02-05T10:51:01+02:00Luty 5th, 2019|Aktualności|0 Comments