Masz Prawo Wiedzieć!

„Masz prawo wiedzieć!” - projekt dla obcokrajowców i cudzoziemek w województwie kujawsko-pomorskim.

Od 2015 roku Fundacja EMIC (EMIC) wspiera migrantów / migrantów oraz uchodźców / uchodźców w ich pierwszych krokach w Polsce. Dążymy do tego, aby ludzie, których wspieramy, osiągnęli niepodległość: dobrze nauczyli się języka polskiego i poznali polską kulturę, mogli odnaleźć się w nowej codzienności, stać się jej częścią i uniezależnić się finansowo.

Obecnie wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć!” Nasze działania są współfinansowane z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz ze środków Unii Europejskiej.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i szkoleniowych z elementami prawnymi i kulturowymi;

 • Zapewniamy dostęp do kompleksowych porad prawnych i psychospołecznych oraz porad zawodowych;

 • Prowadzimy profesjonalne kursy języka polskiego;

 • Wspieramy inicjatywy edukacyjne w szkołach; Współpracujemy z pracodawcami w celu określenia standardów zatrudniania cudzoziemców oraz zarządzania środowiskiem międzykulturowym w firmach;

 • Tworzymy model integracji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim;

 • Oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy w kontaktach z instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej, prowadzimy również wolontariat rodzinny;

 • Prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców w Bydgoszczy i Toruniu:

1)Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu: ul. Legion 15/1, email: emic@emic.com.pl

2)Punkt informacyjno-konsultacyjny w Bydgoszczy dla obywateli państw trzecich: Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Konarski 1-3, budynek C, I piętro, pok. 136, email: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl

3)Punkt informacyjny pod adresem Bidgoszcz przy ul. Gdańsk 128, adres e-mail: emic@emic.com.pl.

W punkcie informacyjno-doradczym oferujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu oficjalnych wniosków i wniosków;

 • Podstawowe porady dotyczące procedur administracyjnych;

 • Informacje o prawach pracowników;

 • Pomoc w znalezieniu mieszkań i zawarciu umów najmu; Wsparcie w zakresie usług medycznych (np. Kontakt z klinikami, zapewnienie tłumaczeń);

 • Pomoc w kontaktach szkolnych (np. Zapisanie dziecka do szkoły, wsparcie asystenta międzykulturowego / nauczyciela szkolnego).