Masz prawo wiedzieć! Plus

Projekt „Masz prawo wiedzieć! Plus” stanowi rozszerzenie oraz kontynuację projektu „Masz prawo wiedzieć!”.  W jego ramach organizujemy działania skierowane do cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE.  

Czas realizacji projektu: styczeń 2020 r. - sierpień 2022 r. 

Partner projektu: Urząd Wojewódzki z siedzibą w Bydgoszczy 

Współfinansowanie: Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

Co oferujemy w ramach projektu? 

  • zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i edukacyjnych, zawierających elementy prawne i kulturowe; 

  • zapewniamy dostęp do kompleksowego poradnictwa prawnego, psychospołecznego (również dla dzieci i młodzieży), zawodowego oraz z zakresu przedsiębiorczości;

  • prowadzimy kursy języka polskiego; 

  • organizujemy dyżury nauczycielskie oraz korepetycje dla dzieci i młodzieży; 

  • wspieramy pasje dzieci i młodzieży, organizując fundusz pasji i hobby; 

  • prowadzimy kluby sąsiedzkie w: 

 1) Toruniu, na ul. Klonowica 40/1, 

  2) Bydgoszczy, na ul. Gdańskiej 128; 

  • organizujemy spotkania integracyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży; 

  • oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy i wolontariuszek w kontaktach z urzędami, ośrodkami zdrowia; 

  • prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu: 

1) Punkt informacyjno-doradczy w Toruniu na ulicy Klonowica 40/1, e-mail: emic@emic.com.pl, tel. 507412653 

2) Punkt informacyjno-doradczy w Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej 128, e-mail: emic@emic.com.pl, tel. 501186730 

Więcej na: maszprawowiedziec.com.pl 

Informacji na temat projektu „Masz prawo wiedzieć! Plus” udziela Renata Lesner-Szwarc, specjalistka ds. integracji i adaptacji cudzoziemców, e-mail: renata.lesner-szwarc@emic.com.pl