O projekcie

Fundacja Emic od 2015 roku pomaga migrantom i uchodźcom stawiać pierwsze kroki w Polsce. Chcemy, aby ludzie, których wspieramy, usamodzielnili się: z powodzeniem opanowali język polski i poznawali polską kulturę, mogli odnaleźć się w nowej codzienności i stać się jej częścią, a także uzyskać niezależność finansową.

Obecnie wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć!”, W ramach którego zapewniamy wsparcie prawne, psychologiczne, językowe i integracyjne cudzoziemcom spoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Zapewniamy dostęp do kursów adaptacyjnych i szkoleniowych obejmujących aspekty prawne i kulturowe;

 • Zapewniamy dostęp do kompleksowego poradnictwa prawnego, psychospołecznego i pracowniczego;

 • Prowadzimy profesjonalne kursy języka polskiego; Wspieramy inicjatywy edukacyjne w szkołach;

 • Współpracujemy z pracodawcami nad ustalaniem standardów zatrudniania obcokrajowców i obcokrajowców oraz zarządzania międzykulturowością w firmach;

 • Tworzymy model integracji cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim;

 • Oferujemy wsparcie i pośrednictwo wolontariuszy w kontaktach z urzędami, placówkami medycznymi oraz prowadzimy wolontariat rodzinny;

 • Prowadzimy punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców w Bydgoszczy i Toruniu:

1)Centrum Informacyjno-Doradcze w Toruniu mieści się przy ul. Klonowica 40/1, e-mail: emic@emic.com.pl.

2)Bydgoskie Centrum Informacyjno-Konsultacyjne dla obywateli państw trzecich znajduje się w siedzibie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Konarskogo, 1-3, budynek C, drugie piętro, pokój 136

3)Punkt informacyjno-referencyjny w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 128, e-mail: emic@emic.com.pl. W punkcie informacyjno-doradczym oferujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i oficjalnych formularzy;

 • Podstawowe porady dotyczące procedur administracyjnych; Informacje o prawach pracowników;

 • Pomoc w znalezieniu mieszkań i zawarciu umów najmu; Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. Kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczenia);

 • Pomoc w kontaktach ze szkołą (np. zapisanie dziecka do szkoły, wsparcie asystenta międzykulturowego / nauczyciela szkolnego).