Dla pracodawców

Wspomaganie relacji w zespole

/Dla pracodawców
Dla pracodawców2019-08-08T15:01:33+02:00

Konferencja dla pracodawców

Zapraszamy na konferencję „Przyjazna firma”

Fundacja Emic oraz Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy zapraszają pracodawców i przedsiębiorców na konferencję dotyczącą zatrudniania cudzoziemców „Przyjazna firma”, która odbędzie się 10 grudnia 2018 r.

Wydarzenie skierowane jest do firm już zatrudniających, jak i planujących zatrudniać cudzoziemców, do instytucji rynku pracy (m.in. powiatowych urzędów pracy) oraz organizacji zrzeszających pracodawców. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Konferencja podzielona jest na dwie części. W pierwszej części zaprezentowane zostaną prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców, procedura rejestracji oświadczeń w PUP i legalizacji pobytu cudzoziemców. W drugiej części zastanowimy się jak stworzyć miejsca pracy przyjazne cudzoziemcom i jak sprawić, aby pracownicy z zagranicy chcieli zostać w Polsce na dłużej.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/przyjazna_firma

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wyciechowski z Fundacji Emic: Tel. 798 704 908, przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Program konferencji:

Data: 10 grudnia 2018 r.

Miejsce: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, sala sesyjna (wejście od ulicy Jagiellońskiej)

Część 1:

9:30 – 9:45 – Poranna kawa

9:45 – 10:00 – Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji – przedstawiciele Fundacji Emic, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

10:00 – 10:45 – „Prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce” – Łukasz Lewandowski, Fundacja Emic

10:45 – 11:30 – „Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy” – Agnieszka Spychała, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

11:30 – 12:00 – „Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców – krok po kroku” – Katarzyna Albrychiewicz, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

12:00 – 12:20 – Przerwa kawowa

Część 2:

12:20 – 13:00 – „Dlaczego powinno nam zależeć na tworzeniu przyjaznych miejsc pracy dla pracowników z zagranicy?” – Jacek Olkowski, Dedal Consulting Ltd

13:00 – 14:00 – „Jak stworzyć miejsce przyjazne do życia? O lokalnych politykach integracji cudzoziemców” – Piotr Olech, trener i konsultant.

14:00 – 14:45 – Obiad

14:45 – 16:00 – „Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy dla pracownika z zagranicy?” – dyskusja.

Prowadzenie: Krzysztof Ślebioda. Uczestnicy: Piotr Olech, Roman Rogalski, Agnieszka Spychała, Jacek Olkowski.

16:00 – 16:10 – Podsumowanie i zakończenie konferencji – Przemysław Wyciechowski

Informacja o prelegentach i prowadzących:

Łukasz Lewandowski – radca prawny, pracownik Fundacji Emic od kilkunastu lat udzielający porad prawnych cudzoziemcom, m.in. w zakresie legalizacji pobytu.

Agnieszka Spychała – p.o. Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.

Katarzyna Albrychiewicz – kierownik Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Jacek Olkowski – dyrektor wykonawczy w Dedal Consulting Ltd., trener i konsultant z osiemnastoletnim doświadczeniem, opracowuje i prowadzi projekty doradcze dla firm.

Piotr Olech – były zastępca dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wieloletni dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Laureat nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej.

Roman Rogalski – prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Przemysław Wyciechowski – prezes Fundacji Emic, koordynator projektów i specjalista w zakresie integracji imigrantów.

Krzysztof Ślebioda – fundator i prezes Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, trener i edukator w zakresie partycypacji społecznej i obywatelskiej.

Podręcznik „Przyjazna Firma. Zatrudnianie pracowników i pracowniczek z zagranicy”

Pracodawco, czy w Twojej firmie zatrudniasz cudzoziemców i cudzoziemki? Jeśli jeszcze nie, to czy zastanawiałeś się, by zaprosić do swojego zespołu osoby zza granicy?

Co dla Ciebie jest ważne w procesie zatrudnienia pracowników i pracowniczek? Na co zwracasz uwagę: doświadczenie, wiedzę, a może umiejętności? Jakie inne kwestie są dla Ciebie istotne?

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania, koniecznie zapoznaj się z zagadnieniami proponowanymi w podręczniku „Przyjazna Firma. Zatrudnianie pracowników i pracowniczek z zagranicy”. Kwestie tu zaprezentowane mogą mieć znaczenie przy zatrudnianiu w Twojej firmie osób z innych krajów niż Polska.

Zagadnienia, jakie tu znajdziesz, pozwolą Ci odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą niektóre obawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców i cudzoziemek, w jaki sposób budują się w nas obrazy, które często doprowadzają do nieporozumień. Dowiesz się czym jest kultura, stereotyp, uprzedzenie, etnocentryzm i szok kulturowy. Wiedza ta pozwoli Ci zrozumieć na czym polega praca w zespole wielokulturowym i jak poznane informacje wykorzystać w swoim biznesie. Prezentowany podręcznik stanowi kompendium wiedzy, które może tworzyć podstawę do dalszego jej pogłębiania.

Pobierz  Podręcznik „Przyjazna Firma. Zatrudnianie pracowników i pracowniczek z zagranicy”

Zapraszamy do programu „Przyjazna Firma”

Twoja firma zatrudnia lub planuje zatrudniać cudzoziemców? Chcesz tworzyć przyjazne miejsca pracy dla pracowników z innych krajów? Zgłoś się do programu Fundacji Emic „Przyjazna firma”. Nabór trwa od 1 lutego do 15 lutego 2019 roku. Udział w programie jest bezpłatny.

„Przyjazna firma” to proces usprawniający zatrudnienie pracowników z zagranicy w firmie oraz wsparcie w zakresie zarządzania wielokulturowością, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Ostateczna forma i długość współpracy zależeć będzie od indywidualnych ustaleń z uczestnikami. W ramach programu otrzymają Państwo:

 1. Długofalowe działania konsultingowe i doradcze w zakresie zatrudniania cudzoziemców, tworzenia zakładowych modeli integracji pracowników, tworzenia programów adaptacyjnych, kursów przygotowujących do stanowiska pracy, itp.;
 2. Bezpłatne konsultacje i doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników z zagranicy;
 3. Usługi związane z pośrednictwem pracy z udziałem cudzoziemców mieszkających w Polsce;
 4. Opracowanie i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej;
 5. Budowanie partnerstw na rzecz „lokalnych modeli integracji cudzoziemców” na obszarze gminy / miasta / powiatu.

Program skierowany jest do firm, które podpiszą deklarację „Przyjaznej firmy” i spełniają wymogi minimalne w zakresie:

 1. Warunków zatrudnienia: bezpośrednie zatrudnienie cudzoziemców na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (w uzasadnionych przypadkach) lub zobowiązanie do zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia. Udział firm konsultingowych / agencji zatrudnienia ograniczać się powinien do przeprowadzenia procedury rekrutacji pracowników.
 2. Równych płac: system wynagrodzeń taki sam jak w przypadku pracowników polskich lub zobowiązanie do wprowadzenia takiego systemu wynagradzania.
 3. Zapewnieniu porad prawnych pracownikom w ramach biura mobilnego Fundacji Emic.
 4. Realizacji dedykowanych pracownikom z zagranicy programów adaptacyjnych lub integracyjnych. Wybór co najmniej jednego działania.

Zaproszenie do programu „Przyjazna Firma”

Deklaracja „Przyjaznej Firmy”

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w programie poprzez formularz zgłoszeniowy

Spośród zgłoszeń, komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 5 pracodawców. Podstawowe kryteria wyboru to:

 • liczba aktualnie zatrudnionych pracowników z zagranicy lub plany zatrudnienia pracowników z zagranicy przez najbliższe 12 miesięcy;
 • aktualne warunki zatrudnienia pracowników cudzoziemskich w firmie lub zobowiązanie do zmiany dotychczasowej formy zatrudnienia przez najbliższe 12 miesięcy;
 • aktualnie obowiązujący system wynagrodzeń lub zobowiązanie do jego zmiany przez najbliższe 12 miesięcy;
 • motywacja do realizacji dedykowanych pracownikom z zagranicy programów adaptacyjnych i integracyjnych.

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wyciechowski z Fundacji Emic: Tel. 798 704 908, przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl

Program „Przyjazna firma” organizowany jest w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Dajmy szansę imigrantom i imigrantkom na normalne życie w Polsce. Stwórzmy im warunki do spokojnej, legalnej pracy na Kujawach i Pomorzu.

Zróbmy to wspólnie!

Pośrednictwo pracy

Z kwartału na kwartał rośnie zainteresowanie przedsiębiorców zatrudnianiem cudzoziemców i cudzoziemek i aby usprawnić ten proces współpracujemy z przedstawicielami środowisk biznesowych. Aktualnie pracujemy nad stworzeniem platformy współpracy i komunikacji, w ramach której pracownicy i pracowniczki cudzoziemscy oraz pracodawcy będą mogli nawiązać kontakt.

Zatrudniasz pracowników z Państw Trzecich z Ukrainy, Gruzji czy Białorusi?  

Chcesz, aby zostali u Ciebie na dłużej? Nie wiesz, jak przedłużyć ich pobyt w Polsce, 

 aby mogli pracować legalnie? Zaproś do siebie punkt mobilny!

Dlaczego warto zaprosić biuro mobilne do siebie? 

Zatrudniają Państwo osoby pochodzące z Państw Trzecich: Ukrainy, Białorusi, Chin czy Wietnamu? Chcą Państwo, aby czuli się w firmie dobrze i zostali na dłużej? Zależy Wam na budowaniu wizerunku firmy otwartej na cudzoziemców? Wyzwaniem jest bariera językowa?  A może brak specjalistów pracujących w obszarze międzykulturowym? Mamy na to rozwiązanie! Biuro mobilne dla cudzoziemców w Państwa firmie. Na pokładzie m.in. prawnik specjalizujący się w prawie dot. cudzoziemców i psycholożka pracująca w środowisku międzykulturowym.  

Jak zamówić biuro mobilne?  

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, aby nasze mobilne biuro przyjechało do Państwa firmy, proszę o wypełnienie krótkiego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem i ustalimy szczegóły dotyczące naszego przyjazdu. 

 • Rejestrujemy się za pomocą formularza, 
 • Pracownik fundacji kontaktuje się z Państwem i udziela wszelkich dodatkowych informacji, 
 • Wspólnie umawiamy termin spotkania, 
 • Biuro mobilne pojawia się w Państwa firmie!

Osoba do kontaktu: michal.antonowicz@emic.com.pl     tel. 507 412 653

Zapraszamy do współpracy!

Zaproszenie-punkt mobilny

Aktualności

 • Newsletter Fundacji Emic wrzesień 2019

  Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na wrzesień 2019 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” TORUŃ Bilety na wszystkie wydarzenia opłaca Fundacja Emic 22.09.2019, niedziela/Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w [...]

więcej aktualności