Dla instytucji

Projekty wspomagające działania zespołów projektowych

/Dla instytucji
Dla instytucji2019-08-08T15:09:32+02:00

Wojewódzki zespół ds. polityki migracyjnej

W skład zespołu koordynowanego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wchodzić będą przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, urzędów miast (np. Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz), Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawców i organizacji branżowych, instytucji pomocowych i ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, i innych podmiotów.

Celem działania zespołu jest wypracowanie wojewódzkiego modelu integracji migrantów, który ułatwi pracę z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz usprawni procesu adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Szkolenia dla instytucji

Drugim elementem, nie mniej ważnym budowania potencjału instytucji lokalnych w zakresie adaptacji i integracji cudzoziemców, będzie cykl szkoleń podnoszących kompetencje instytucji w zakresie pracy z klientem cudzoziemskim. Działanie kierowane jest do przedstawicieli instytucji pomocowych, ośrodków pomocy społecznej, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, urzędów miast i gmin, organizacji pozarządowych i innych. Celem działania jest ułatwienie pracy z klientem cudzoziemskim instytucjom z regionu oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami realizującymi działania w zakresie obsługi cudzoziemców na terenie województwa.

Spotkania, szkolenia i warsztaty prowadzić będą doświadczeni trenerzy/trenerki i facylitatorzy. Planowana tematyka to m.in.:

 • Podstawowe umiejętności potrzebne w pracy z klientem cudzoziemskim;
 • Wsparcie interpersonalne, psychospołeczne i superwizyjne;
 • Komunikacja międzykulturowa i elementy komunikacji bez przemocy;
 • Pierwsza pomoc psychologiczna;
 • Organizacja pracy i elementy zarządzania;
 • Case management;
 • Sieciowanie instytucji i komunikacja/wymiana informacji.

Lista szkoleń dla instytucji:

 1. Warsztaty z komunikacji bez przemocy dla pracowników instytucji pomocowych, 28.08.2018 r., godzina 10.00-16.00.

W Państwa gminie/instytucji z roku na rok przybywa coraz więcej cudzoziemców, którzy potrzebują profesjonalnego poradnictwa prawnego lub proceduralnego. Pracownicy gminy/instytucji potrzebują wsparcia w obsłudze osób zza granicy? Zapraszamy do współpracy! Fundacja Emic wraz z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim od czerwca 2018 r. realizuje projekt “Masz prawo wiedzieć!”, w ramach którego działa biuro mobilne, gdzie udzielamy wsparcia cudzoziemcom z Państw Trzecich.

Dlaczego warto zaprosić biuro mobilne do siebie?

W Państwa Gminie zatrudniane są osoby pochodzące z Państw Trzecich: Ukrainy, Białorusi, Chin czy Wietnamu? Chcą Państwo, aby czuli się u Was dobrze i zostali na dłużej? Zależy Wam na budowaniu wizerunku gminy/instytucji otwartej na cudzoziemców? Wyzwaniem jest bariera językowa? A może brak specjalistów pracujących w obszarze międzykulturowym? Do Państwa instytucji przychodzą cudzoziemcy? Pracownicy instytucji potrzebują wsparcia w kontakcie z nimi? Mamy na to rozwiązanie! Biuro mobilne dla cudzoziemców w Państwa firmie. Na pokładzie m.in. prawnik specjalizujący się w prawie dot. cudzoziemców i psycholożka pracująca w środowisku międzykulturowym.

Jak zamówić biuro mobilne?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, aby nasze mobilne biuro przyjechało do Państwa firmy/instytucji, proszę o wypełnienie krótkiego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem i ustalimy szczegóły dotyczące naszego przyjazdu.

 1. Rejestrujemy się za pomocą formularza.
 2. Pracownik fundacji kontaktuje się z Państwem i udziela wszelkich dodatkowych informacji.
 3. Wspólnie umawiamy termin spotkania.
 4. Biuro mobilne pojawia się w Państwa firmie/instytucji!

Oferta dla gmin i instytucji

W sprawie szczegółowych ustaleń dotyczących przyjazdu biura mobilnego, prosimy o kontakt z Michałem Antonowiczem: michal.antonowicz@emic.com.pl  tel. 507 412 653

Przyjazd biura mobilnego jest bezpłatny.

Aktualności

 • Newsletter Fundacji Emic wrzesień 2019

  Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na wrzesień 2019 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” TORUŃ Bilety na wszystkie wydarzenia opłaca Fundacja Emic 22.09.2019, niedziela/Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w [...]

więcej aktualności