Wsparcie psychologiczne

Szczególnym rodzajem wsparcia dla osób przyjeżdżających do innej kultury/państwa jest wsparcie psychologa, pracownika socjalnego czy mentora. Oprócz indywidualnych porad psychologicznych dla osób potrzebujących „pierwszej pomocy psychologicznej” prowadzona będzie stała praca socjalna z osobami indywidualnymi i rodzinami ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród rozpoznanych potrzeb można wymienić różnorodne problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, przeżyciem szoku kulturowego, dysfunkcją rodzin, zaburzeniami poczucia własnej wartości, brakiem poczucia więzi ze społeczeństwem przyjmującym czy poczuciem odrzucenia.

Poradnictwo ma również formę spotkań o charakterze grupowym (np. warsztaty z podnoszenia kompetencji, kształtowania zdolności przystosowawczych, wzmocnienia pewności siebie, umiejętności interpersonalnych), grup wsparcia (np. dla rodziców) oraz indywidualnym (spersonalizowane terapie).

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z:

Lidią Chylewską-Barakat (lidia.barakat@emic.com.pl, messenger: Lidia Chylewska-Barakat)

Przed wizytą należy się umówić.

Umówienie wizyty jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy.