Kursy języka polskiego

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców spoza UE, mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszamy na lekcje języka polskiego! Kurs semestralny będzie realizowany od marca do czerwca 2021 r.

Ze względu na sytuacje pandemiczną zajęcia odbywać się będę w trybie on-line. Utworzone zostaną grupy dla osób posługujących się językami: rosyjskim, ukraińskim, angielskim i hiszpańskim.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach: 9.00-19.00 w ustalonych grupach.

Koszt zajęć w semestrze letnim – 250 zł/osoba 

Harmonogram semestru:

17.02-03.03.2021 – rejestracja na zajęcia przez Internet.

04-07.03.2021 – analiza zgłoszeń, utworzenie grup o odpowiednim poziomie nauczania.

08-12.03.2021 – rozmowy klasyfikujące.

15.03.-30.06.2021 – zajęcia w ramach semestru letniego.

Harmonogram nie uwzględnia planów urlopowych lektorek.

Regulamin naboru:

Wysłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia. Do uczestnictwa w zajęciach zaprosimy osoby, które są najbardziej potrzebujące w zakresie nauki j. polskiego.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają osoby, które są w Polsce od niedawna (do pół roku), a ich poziom językowy zostanie oceniony na maksymalnie A1 (poziom początkujący).

3. Dokładny grafik zajęć będzie dostępny po zakończeniu naboru on-line – Fundacja postara się dostosować grafik do zapotrzebowania zgłoszonych osób.

4. Osoby, które się zakwalifikują na zajęcia będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za lekcje w terminie do 02.04.2021. Opłaty przyjmowane będą przelewem na konto o numerze: 14 1020 5011 0000 9902 0294 6077 (tytuł przelewu: język polski MPW+,(imię i nazwisko)

5. Osoby, które zakwalifikują się na zajęcia i będą miały trzy nieobecności nieusprawiedliwione, zostaną automatycznie usunięte z listy uczestników zajęć.

6. Zajęcia będą trwać dwie godziny. Zajęcia będą się odbywać w trybie on-line.

7. Osoby, które uczestniczyły w kursach j. polskiego organizowanych przez Fundację Emic i przekroczyły liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą wziąć udziału w rejestracji.

Informacji udzielają: Renata Lesner-Szwarc (koordynatorka projektu, renata.lesner-szwarc@emic.com.pl), Katarzyna Biernacka (lektorka języka polskiego, katarzyna.biernacka@emic.com.pl), Kseniia Tomanek (lektorka języka polskiego, kseniia.tomanek@emic.com.pl)

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć! Plus”, finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt jest realizowany przez Fundację Emic oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Kursy są skierowane do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.