Kursy adaptacyjne

Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek są organizowane w formie warsztatów, wykładów lub szkoleń zawierających komponent prawny i kulturowy. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tematycznego kursów o spotkania ze specjalistami i specjalistkami, np. spotkania z lekarzem, pracownikiem socjalnym, psychologiem czy osobą która będzie tłumaczyła cudzoziemcom i cudzoziemkom bieżące sprawy społeczno-gospodarcze czy zmiany w prawie. Dokładna tematyka kursów jest dobierana do potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek.