Dla cudzoziemców

Programy i działania fundacji

Dla cudzoziemców2019-07-03T16:59:50+02:00

Letni bezpłatny kurs j. polskiego

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE. Kurs będzie się odbywał w lipcu i sierpniu na różnych poziomach zaawansowania: A0, A1, A2, B1. Kurs jest realizowany w ramach programu Masz Prawo Wiedzieć!, finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja odbywa się osobiście w terminach:

a. Bydgoszcz, 10.06., 17.06, godz. 12.00 – 18.00, ul. Połczyńska 3, Dom Kultury Bartosz w Bydgoszczy.

b. Toruń, 19.06. godz. 9.00-14.30, 27.06. godz. 9.00-18.00 na ul. Legionów 15/1 w Toruniu.

2. Na zapisy należy stawić się osobiście wraz z dokumentem określającym status pobytu cudzoziemca.

3. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które brały udział w kursach j. polskiego w fundacji Emic oraz są zarejestrowane w projekcie Masz Prawo Wiedzieć! (wypełniały formularz rejestracyjny w punktach informacyjno-doradczych w Toruniu lub Bydgoszczy).

4. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które są w Polsce od niedawna (do pół roku) oraz osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na podjęcie nauki na komercyjnych kursach lub nie mają lekcji w miejscu pracy lub na uczelni/w szkole.

5. Podczas rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.

6. Osoby, które uczestniczyły w kursach j. polskiego i przekroczyły ilość nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą wziąć udziału w rejestracji.

Udział w zapisać oznacza akceptację powyższych zasad rejestracji.

Przewidujemy, że w jednej grupie może wziąć udział 20 osób w Bydgoszcz, 16 osób w Toruniu.

Rejestracja będzie się odbywać do poszczególnych grup:

Grupy w Toruniu, wtorek i czwartek:

9.20 – 10.20 A1

10.20 – 11.20 A1

11.30 – 12.30 A2

12.40 – 13.40 A0

13.50 – 14.50 A0

14.50 – 15.50 A1

16.00 – 17.00 A2

17.00 – 18.00 A2

Grupy w Bydgoszczy, poniedziałek i czwartek:

12.00 – 13.00 A2

13.00 – 14.00 B1

14.15 – 15. 15 A0+

15. 15 – 16. 15 B1

17.00 – 18.00 A0+

17. 15 – 18. 15 A0+

18. 00 – 19. 00 A0

18. 15 – 19. 15 A1

Punkty informacyjno-doradcze

Cudzoziemcy i cudzoziemki, nawet ci świetnie znający język polski i zintegrowani ze społeczeństwem polskim, często mają problem z korzystaniem ze swoich praw, w takim samym wymiarze jak w przypadku polskich obywateli. Aby wesprzeć ich w tym procesie gwarantujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych;
 • Podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych;
 • Informowanie o prawach pracowniczych;
 • Wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem;
 • Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń);
 • pomoc w kontaktach ze szkołami (np. zapisy dziecka do szkoły, zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego).

Prowadzone są dwa stacjonarne punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu oraz od listopada 2018 r. uruchomimy mobilny punkt informacyjno-doradczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach funkcjonowania mobilnego punktu, projekt swym zasięgiem ma szansę objąć wszystkie osoby, zamieszkałe również w małych miejscowościach, położonych na granicy naszego województwa (np. Skępe, Więcbork, Zbiczno, Nowe).

Godziny pracy punktów informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136, adres email: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefon: 52 349 76 91.
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek – od 12.00 do 18.00

dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, adres email: emic@emic.com.pl, telefon: 507 412 653.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa od 9.30 do 13:30
czwartek – od 10.00 do 18.00

dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Poradnictwo prawne

W każdym z punktów informacyjno-doradczych realizowane będzie podstawowe i specjalistyczne poradnictwo prawne z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Wsparcia prawnego w kontaktach z pracodawcami (np. w zakresie postępowań sądowych, analizy zapisów umów o pracę, itp.);
 • Prawa cywilnego i karnego (np. zapewnienie reprezentacji prawnej podczas postępowań sądowych);
 • Kompleksowej obsługi prawnej w przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści.

Dyżury prawnika są realizowane:

 • 4 razy/miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Bydgoszczy,
 • 8 razy miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu (do listopada 2018 r.);
 • 2 razy/miesiąc w mobilnym punkcie informacyjno-doradczym – od listopada 2018 r. (np. w Grupie k. Grudziądza/Grudziądzu).

Oprócz działań stacjonarnych, prawnik udzielał będzie konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Godziny pracy prawników w punktach informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136. dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Kontakt do prawników:

Bydgoszcz: Justyna Żurowska, e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 349 76 91

Toruń: Łukasz Lewandowski, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, tel. 507 412 653

Udzielenie porady prawnej jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Pośrednictwo pracy

Informacje o tym działaniu pojawią się wkrótce.

Kursy adaptacyjne

Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek są organizowane w formie warsztatów, wykładów lub szkoleń zawierających komponent prawny i kulturowy. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tematycznego kursów o spotkania ze specjalistami i specjalistkami, np. spotkania z lekarzem, pracownikiem socjalnym, psychologiem czy osobą która będzie tłumaczyła cudzoziemcom i cudzoziemkom bieżące sprawy społeczno-gospodarcze czy zmiany w prawie. Dokładna tematyka kursów będzie dobierana do potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek.

Kurs adaptacyjny maj 2019

Toruń

20.05.2019 o godzinie 10:00 zapraszamy na kurs dla cudzoziemców dotyczący bankowości. Adres: Odział Santander Bank Polska, ul Krasińskiego 2. Spotkamy się ze specjalistą do spraw bankowości, który opowie nam, jak przebiega wizyta w banku, na co należy zwrócić uwagę podczas zakładania konta, jak nie dać się oszukać, itp. Spotkanie odbędzie się w języku polski. Limit miejsc: 15. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2ZtwSVZ

Wsparcie psychologiczne

Szczególnym rodzajem wsparcia dla osób przyjeżdżających do innej kultury/państwa, jest wsparcie psychologa, pracownika socjalnego czy mentora. Oprócz indywidualnych porad psychologicznych dla osób potrzebujących „pierwszej pomocy psychologicznej” prowadzona będzie stała praca socjalna z osobami indywidualnymi i rodzinami ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród rozpoznanych potrzeb można wymienić różnorodne problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, przeżyciem szoku kulturowego, problemy rodzin dysfunkcyjnych, zaburzenia związane z poczuciem własnej wartości, brak poczucia więzi ze społeczeństwem przyjmującym czy poczucie odrzucenia.

Poradnictwo będzie miało również formę spotkań o charakterze grupowym (np. warsztaty z podnoszenia kompetencji, kształtowania zdolności przystosowawczych, wzmocnienia pewności siebie, umiejętności interpersonalnych), grup wsparcia (np. dla rodziców) oraz indywidualnym (spersonalizowane terapie).

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat, mail: lidia.barakat@emic.com.pl. Umówienie wizyty jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Integracja

Newsletter lipiec 2019

Rodzinny Bank Czasu-dla rodzin polskich i cudzoziemskich

Poznajmy się (lepiej)! – zapraszamy do udziału w spotkaniach kulturalnych.

Jest czas na naukę języka polskiego, jest również czas na poznawanie prawa pobytowego, nie może tego czasu zabraknąć na rozmowy, spotkania towarzyskie i wspólne poznawanie kultury polskiej, dlatego zapraszamy wszystkich cudzoziemców i wszystkie cudzoziemki mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim do udziału w spotkaniach integracyjnych.

Działania te realizujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, ale planujemy również wycieczki eksplorujące regionalne dziedzictwo. Organizujemy zarówno miejskie spacery tematyczne podczas których można poznać region od strony mniej oczywistej, jak i wyjścia do kina, teatru, muzeum czy imprezy wieczorową porą.

Kto może wziąć udział w spotkaniach integracyjnych?

W spotkaniach integracyjnych mogą brać udział cudzoziemcy i cudzoziemki oraz osoby polskiego pochodzenia, jednak w zależności od rodzaju spotkania (głównie mowa o wydarzeniach które są odpłatnie biletowane) pozostawiamy sobie możliwość decydowania o finansowaniu spotkań tylko osobom cudzoziemskim.

Na wydarzenia zapraszamy osoby będące już w projekcie, jak i te które chcą dopiero do nas dołączyć!

Jak zgłosić się na spotkania integracyjne?

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach, wypełnij formularz rejestracyjny, i koniecznie zostaw nam do siebie kontakt: http://bitly.pl/tgFTP

Aktualności

 • Newsletter lipiec 2019

  Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na lipiec 2019 r., realizowanych w ramach projektu Masz Prawo Wiedzieć!   TORUŃ 12.07.2019 o godzinie 17:30 zapraszamy na letnią wymienialnię ubrań. Adres: Biuro Fundacji Emic, [...]

więcej aktualności