Dla cudzoziemców

Programy i działania fundacji

Dla cudzoziemców2019-09-05T15:53:06+02:00

Lekcje języka polskiego dla cudzoziemców spoza UE- semestr zimowy

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne lekcje j. polskiego- semestr zimowy dla cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE.

Zajęcia będą się odbywać na różnych poziomach zaawansowania: A0, A1, A2, B1.

Nauka j. polskiego jest realizowana w ramach programu „Masz Prawo Wiedzieć!”, finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja odbywa się osobiście w terminach:
 1. Bydgoszcz, 27.08, 29.08.2019, godz. 11.00 – 19.00, ul. Połczyńska 3, Dom Kultury Bartosz w Bydgoszczy.
 2. Toruń, 26.08, 28.08.2019,  godz. 9.00-18.00, na ul. Legionów 15/1 w Toruniu.
 1. Na zapisy należy stawić się osobiście wraz z dokumentem określającym status pobytu cudzoziemca.
 2. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które brały udział w kursach j. polskiego w Fundacji Emic oraz są zarejestrowane w projekcie „Masz Prawo Wiedzieć!” (wypełniały formularz rejestracyjny w punktach informacyjno-doradczych w Toruniu lub Bydgoszczy).
 3. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które są w Polsce od niedawna (do pół roku) oraz osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na podjęcie nauki na komercyjnych kursach lub nie mają lekcji w miejscu pracy lub na uczelni/w szkole.
 4. Podczas rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
 5. Osoby, które uczestniczyły w kursach j. polskiego i przekroczyły ilość nieusprawiedliwionych nieobecności nie mogą wziąć udziału w rejestracji.

Udział w zapisać oznacza akceptację powyższych zasad rejestracji.

Przewidujemy, że w jednej grupie może wziąć udział 20 osób w Bydgoszcz, 16 osób w Toruniu.

Rejestracja będzie się odbywać do poszczególnych grup (rozpiska grup zostanie podana w artykule w połowie sierpnia).

Punkty informacyjno-doradcze

Cudzoziemcy i cudzoziemki, nawet ci świetnie znający język polski i zintegrowani ze społeczeństwem polskim, często mają problem z korzystaniem ze swoich praw, w takim samym wymiarze jak w przypadku polskich obywateli. Aby wesprzeć ich w tym procesie gwarantujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych;
 • Podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych;
 • Informowanie o prawach pracowniczych;
 • Wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem;
 • Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń);
 • Pomoc w kontaktach ze szkołami (np. zapisy dziecka do szkoły, zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego).

Prowadzone są dwa stacjonarne punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu oraz od listopada 2018 r. uruchomimy mobilny punkt informacyjno-doradczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach funkcjonowania mobilnego punktu, projekt swym zasięgiem ma szansę objąć wszystkie osoby, zamieszkałe również w małych miejscowościach, położonych na granicy naszego województwa (np. Skępe, Więcbork, Zbiczno, Nowe).

Godziny pracy punktów informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136, adres email: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefon: 52 349 76 91.
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek – od 12.00 do 18.00

dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, adres email: emic@emic.com.pl, telefon: 507 412 653.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek: 8:00-12:00, środa 12.00 -16:00
czwartek – od 10.00 do 18.00

dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Poradnictwo prawne

W każdym z punktów informacyjno-doradczych realizowane jest podstawowe i specjalistyczne poradnictwo prawne z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Wsparcia prawnego w kontaktach z pracodawcami (np. w zakresie postępowań sądowych, analizy zapisów umów o pracę, itp.);
 • Prawa cywilnego i karnego (np. zapewnienie reprezentacji prawnej podczas postępowań sądowych);
 • Kompleksowej obsługi prawnej w przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści.

Dyżury prawnika są realizowane:

 • 4 razy/miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Bydgoszczy,
 • 6 razy miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu,
 • 2 razy/miesiąc w mobilnym punkcie informacyjno-doradczym – od listopada 2018 r. (np. w Grupie k. Grudziądza/Grudziądzu).

Oprócz działań stacjonarnych, prawnik udziela konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Godziny pracy prawników w punktach informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136. dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Kontakt do prawników:

Bydgoszcz: Justyna Żurowska, e-mail: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 349 76 91

Toruń: Łukasz Lewandowski, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, tel. 501 186 804

Udzielenie porady prawnej jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Pośrednictwo pracy

Informacje o tym działaniu pojawią się wkrótce.

Kursy adaptacyjne

Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek są organizowane w formie warsztatów, wykładów lub szkoleń zawierających komponent prawny i kulturowy. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tematycznego kursów o spotkania ze specjalistami i specjalistkami, np. spotkania z lekarzem, pracownikiem socjalnym, psychologiem czy osobą która będzie tłumaczyła cudzoziemcom i cudzoziemkom bieżące sprawy społeczno-gospodarcze czy zmiany w prawie. Dokładna tematyka kursów jest dobierana do potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek.

Kurs adaptacyjny wrzesień  2019

Toruń

29.09.2019, niedziela/Spotkanie z psycholożką, godzina 18:00

Zapraszamy na spotkanie tematyczne z psycholożką. Jeżeli jesteś cudzoziemką mieszkającą w Polsce, która ma ochotę spotkać się z innymi kobietami, wymienić się doświadczeniami z życia w Polsce, poznać fajnych ludzi – jest to przestrzeń dla Ciebie! Spotkanie w języku polskim. Limit miejsc: 15 osób. Adres: Kołłątaja 2, Ośrodek Psychoterapii, Toruń. Rejestracja: https://bit.ly/2ZoQn5C

Bydgoszcz

19.09.2019, Spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, godzina: 15:00

Zapraszamy wszystkie osoby, chcące poznać niuanse kryjące się w umowach pracowniczych. Spotkanie poprowadzi prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Podczas 3 godzinnego spotkania poruszone zostaną kwestie takie jak umowy z agencjami pracy, urlopy bezpłatne czy różne formy dyskryminacji, z którymi możecie się Państwo spotykać, a często nawet nie jesteście ich świadomi. Spotkanie w języku polskim. Limit miejsc: 15 osób. Adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 Bydgoszcz. Rejestracja: https://bit.ly/2ZmG027

Wsparcie psychologiczne

Szczególnym rodzajem wsparcia dla osób przyjeżdżających do innej kultury/państwa jest wsparcie psychologa, pracownika socjalnego czy mentora. Oprócz indywidualnych porad psychologicznych dla osób potrzebujących „pierwszej pomocy psychologicznej” prowadzona będzie stała praca socjalna z osobami indywidualnymi i rodzinami ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród rozpoznanych potrzeb można wymienić różnorodne problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, przeżyciem szoku kulturowego, dysfunkcją rodzin, zaburzeniami poczucia własnej wartości, brakiem poczucia więzi ze społeczeństwem przyjmującym czy poczuciem odrzucenia.

Poradnictwo ma również formę spotkań o charakterze grupowym (np. warsztaty z podnoszenia kompetencji, kształtowania zdolności przystosowawczych, wzmocnienia pewności siebie, umiejętności interpersonalnych), grup wsparcia (np. dla rodziców) oraz indywidualnym (spersonalizowane terapie).

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat, mail: lidia.barakat@emic.com.pl. Umówienie wizyty jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Integracja

Emic Newsletter wrzesień 2019

Rodzinny Bank Czasu-dla rodzin polskich i cudzoziemskich

Poznajmy się (lepiej)! – zapraszamy do udziału w spotkaniach kulturalnych.

Jest czas na naukę języka polskiego, jest również czas na poznawanie prawa pobytowego, nie może tego czasu zabraknąć na rozmowy, spotkania towarzyskie i wspólne poznawanie kultury polskiej, dlatego zapraszamy wszystkich cudzoziemców i wszystkie cudzoziemki mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim do udziału w spotkaniach integracyjnych.

Działania te realizujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, ale planujemy również wycieczki eksplorujące regionalne dziedzictwo. Organizujemy zarówno miejskie spacery tematyczne, podczas których można poznać region od strony mniej oczywistej, jak i wyjścia do kina, teatru, muzeum czy imprezy wieczorową porą.

Kto może wziąć udział w spotkaniach integracyjnych?

W spotkaniach integracyjnych mogą brać udział cudzoziemcy i cudzoziemki oraz osoby polskiego pochodzenia, jednak w zależności od rodzaju spotkania (głównie mowa o wydarzeniach które są odpłatnie biletowane) pozostawiamy sobie możliwość decydowania o finansowaniu spotkań tylko osobom cudzoziemskim.

Na wydarzenia zapraszamy osoby będące już w projekcie, jak i te które chcą dopiero do nas dołączyć!

Jak zgłosić się na spotkania integracyjne?

Wypełnij formularz rejestracyjny na konkretne wydarzenie, który znajduje się w newsletterze – sierpień 2019.

Aktualności

 • Newsletter Fundacji Emic wrzesień 2019

  Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na wrzesień 2019 r., realizowanych w ramach projektu “Masz Prawo Wiedzieć!” TORUŃ Bilety na wszystkie wydarzenia opłaca Fundacja Emic 22.09.2019, niedziela/Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w [...]

więcej aktualności