Dla cudzoziemców

Programy i działania fundacji

Dla cudzoziemców2019-05-14T09:52:13+00:00

Co oferujemy?

Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE. Zajęcia będą się odbywać na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1 oraz B2. Przynależność do grup będzie określana na podstawie testów, które odbędą się na pierwszych zajęciach. Przewidujemy, że w jednej grupie może wziąć udział 16 osób. Rejestracja odbywa się pośrednictwem formularza online. Rejestracja trwa od 07 do 25 stycznia 2019 r. Istnieje możliwość wypełnienia formularza rejestracyjnego w punktach informacyjno-doradczych:

 • Toruń, ul. Legionów 15/1: poniedziałek, wtorek, środa: 09.30 – 13.30, czwartek: 10.00 – 18.00;
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro, pokój 136: poniedziałek, czwartek, piątek: 08.00 – 14.00, wtorek: 12.00 – 18.00.

Что мы предлагаем?

Мы приглашаем Вас зарегистрироваться на бесплатные уроки польского языка для иностранцев и иностранок из-за пределов ЕС. Занятия будут проходить на разных уровнях: A1, A2, B1 и B2. Принадлежность к группе будет определяться на основании тестов, которые пройдут на первых занятиях. Мы предполагаем, что в одной группе будут участвовать 16 человек. Регистрация осуществляется через онлайн-форму.

Регистрация проводится с 7 по 25 Января. Существует возможность заполнить регистрационную форму в информационно-консультационных пунктах:

 • Торунь, ул. Легионув 15/1: понедельник, вторник, среда 09.30 – 13.30, четверг: 10.00 – 18.00;
 • Быдгощ, Управление Куявско-поморского воеводства, ул. Конарскего 1-3, здание C, 1-ый этаж, комната 136: понедельник, четверг, пятница: 08.00 –14.00, вторник: 12.00 – 18.00.

What we offer?

We invite you to register for free Polish language lessons for foreigners and foreigners from outside the EU. Classes will take place at various levels: A1, A2, B1 and B2. Listeners of the groups will be determined on the basis of tests that will take place during the first lesson. We expect 16 people to participate in one group. Registration is on line – form at our page. Registration takes place from 7 to 25 January. You can fill out at the advisory point:

 • Toruń, Legionów 15/1 St.: Monday, Tuesday, Wednesday 09.30 – 13.30, Thursday 10.00 – 18.00.
 • Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorski Voivodeship Office, Konarskiego 1-3 St., building C, first floor, room 136: Monday, Thursday, Friday: 08.00 – 2.00 PM, Tuesday: 12.00 – 6.00 PM.

Punkty informacyjno-doradcze

Cudzoziemcy i cudzoziemki, nawet ci świetnie znający język polski i zintegrowani ze społeczeństwem polskim, często mają problem z korzystaniem ze swoich praw, w takim samym wymiarze jak w przypadku polskich obywateli. Aby wesprzeć ich w tym procesie gwarantujemy:

 • Wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych;
 • Podstawowe doradztwo w procedurach administracyjnych;
 • Informowanie o prawach pracowniczych;
 • Wsparcie w poszukiwaniu mieszkań i zawieraniu umów na wynajem;
 • Wsparcie w zakresie opieki medycznej (np. kontakt z przychodniami, zapewnienie tłumaczeń);
 • pomoc w kontaktach ze szkołami (np. zapisy dziecka do szkoły, zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego/pedagoga szkolnego).

Prowadzone są dwa stacjonarne punkty informacyjno-doradcze dla cudzoziemców i cudzoziemek w Bydgoszczy i Toruniu oraz od listopada 2018 r. uruchomimy mobilny punkt informacyjno-doradczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach funkcjonowania mobilnego punktu, projekt swym zasięgiem ma szansę objąć wszystkie osoby, zamieszkałe również w małych miejscowościach, położonych na granicy naszego województwa (np. Skępe, Więcbork, Zbiczno, Nowe).

Godziny pracy punktów informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136, adres email: punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl, telefon: 52 349 76 91.
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek – od 12.00 do 18.00

dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, adres email: emic@emic.com.pl, telefon: 507 412 653.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa od 9.30 do 13:30
czwartek – od 10.00 do 18.00

dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Poradnictwo prawne

W każdym z punktów informacyjno-doradczych realizowane będzie podstawowe i specjalistyczne poradnictwo prawne z zakresu:

 • Legalizacji pobytu i procedur administracyjnych;
 • Prawa rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa pracy;
 • Wsparcia prawnego w kontaktach z pracodawcami (np. w zakresie postępowań sądowych, analizy zapisów umów o pracę, itp.);
 • Prawa cywilnego i karnego (np. zapewnienie reprezentacji prawnej podczas postępowań sądowych);
 • Kompleksowej obsługi prawnej w przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści.

Dyżury prawnika są realizowane:

 • 4 razy/miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Bydgoszczy,
 • 8 razy miesiąc w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu (do listopada 2018 r.);
 • 2 razy/miesiąc w mobilnym punkcie informacyjno-doradczym – od listopada 2018 r. (np. w Grupie k. Grudziądza/Grudziądzu).

Oprócz działań stacjonarnych, prawnik udzielał będzie konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych.

Godziny pracy prawników w punktach informacyjno-doradczych:

1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136. dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00

2. Toruń ul. Legionów 15/1, dyżury prawnika: poniedziałek 9.30 do 15.30, czwartek 9.30 do 15.30

Kontakt do prawników:

Bydgoszcz: 

Toruń: Łukasz Lewandowski, e-mail: lukasz.lewandowski@emic.com.pl, tel. 507 412 653

Udzielenie porady prawnej jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Pośrednictwo pracy

Informacje o tym działaniu pojawią się wkrótce.

Kursy adaptacyjne

Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek są organizowane w formie warsztatów, wykładów lub szkoleń zawierających komponent prawny i kulturowy. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tematycznego kursów o spotkania ze specjalistami i specjalistkami, np. spotkania z lekarzem, pracownikiem socjalnym, psychologiem czy osobą która będzie tłumaczyła cudzoziemcom i cudzoziemkom bieżące sprawy społeczno-gospodarcze czy zmiany w prawie. Dokładna tematyka kursów będzie dobierana do potrzeb cudzoziemców i cudzoziemek.

Kurs adaptacyjny maj 2019

Toruń

20.05.2019 o godzinie 10:00 zapraszamy na kurs dla cudzoziemców dotyczący bankowości. Adres: Odział Santander Bank Polska, ul Krasińskiego 2. Spotkamy się ze specjalistą do spraw bankowości, który opowie nam, jak przebiega wizyta w banku, na co należy zwrócić uwagę podczas zakładania konta, jak nie dać się oszukać, itp. Spotkanie odbędzie się w języku polski. Limit miejsc: 15. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2ZtwSVZ

Wsparcie psychologiczne

Szczególnym rodzajem wsparcia dla osób przyjeżdżających do innej kultury/państwa, jest wsparcie psychologa, pracownika socjalnego czy mentora. Oprócz indywidualnych porad psychologicznych dla osób potrzebujących „pierwszej pomocy psychologicznej” prowadzona będzie stała praca socjalna z osobami indywidualnymi i rodzinami ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród rozpoznanych potrzeb można wymienić różnorodne problemy związane ze zmianą miejsca zamieszkania, przeżyciem szoku kulturowego, problemy rodzin dysfunkcyjnych, zaburzenia związane z poczuciem własnej wartości, brak poczucia więzi ze społeczeństwem przyjmującym czy poczucie odrzucenia.

Poradnictwo będzie miało również formę spotkań o charakterze grupowym (np. warsztaty z podnoszenia kompetencji, kształtowania zdolności przystosowawczych, wzmocnienia pewności siebie, umiejętności interpersonalnych), grup wsparcia (np. dla rodziców) oraz indywidualnym (spersonalizowane terapie).

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy skontaktować się z Lidią Chylewską-Barakat, mail: lidia.barakat@emic.com.pl. Umówienie wizyty jest możliwe po uprzedniej rejestracji uczestnictwa w projekcie w punkcie informacyjnym w Toruniu lub Bydgoszczy. Godziny pracy punktu.

Integracja

Rodzinny Bank Czasu-dla rodzin polskich i cudzoziemskich

Poznajmy się (lepiej)! – zapraszamy do udziału w spotkaniach kulturalnych.

Jest czas na naukę języka polskiego, jest również czas na poznawanie prawa pobytowego, nie może tego czasu zabraknąć na rozmowy, spotkania towarzyskie i wspólne poznawanie kultury polskiej, dlatego zapraszamy wszystkich cudzoziemców i wszystkie cudzoziemki mieszkające w województwie kujawsko-pomorskim do udziału w spotkaniach integracyjnych.

Działania te realizujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, ale planujemy również wycieczki eksplorujące regionalne dziedzictwo. Organizujemy zarówno miejskie spacery tematyczne podczas których można poznać region od strony mniej oczywistej, jak i wyjścia do kina, teatru, muzeum czy imprezy wieczorową porą.

Kto może wziąć udział w spotkaniach integracyjnych?

W spotkaniach integracyjnych mogą brać udział cudzoziemcy i cudzoziemki oraz osoby polskiego pochodzenia, jednak w zależności od rodzaju spotkania (głównie mowa o wydarzeniach które są odpłatnie biletowane) pozostawiamy sobie możliwość decydowania o finansowaniu spotkań tylko osobom cudzoziemskim.

Na wydarzenia zapraszamy osoby będące już w projekcie, jak i te które chcą dopiero do nas dołączyć!

Jak zgłosić się na spotkania integracyjne?

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach, wypełnij formularz rejestracyjny, i koniecznie zostaw nam do siebie kontakt: http://bitly.pl/tgFTP

Wydarzenia które planujemy w najbliższym czasie:

Dzień dobry, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami aktywności na maj 2019 r., realizowanych w ramach projektu Masz Prawo Wiedzieć!

TORUŃ
10.05.2019 o godzinie 18:00 zapraszamy na warsztaty zielarskie z cyklu „Chwaściory”. Adres: Biuro Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1. Prowadząca opowie nam o długiej tradycji ziołolecznictwa w polskiej kulturze, a także pokaże, jakie rośliny możemy zastosować w lecznictwie, do wyrobu naturalnych kosmetyków czy w kuchni. Jak się okazuje, wystarczy znać jedynie 15 typów roślin, aby uporać się z najczęściej występującymi chorobami w ciągu roku. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Limit miejsc: 5. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2Dr3HJA
20.05.2019 o godzinie 10:00 zapraszamy na kurs dla cudzoziemców dotyczący bankowości. Adres: Odział Santander Bank Polska, ul Krasińskiego 2. Spotkamy się ze specjalistą do spraw bankowości, który opowie nam, jak przebiega wizyta w banku, na co należy zwrócić uwagę podczas zakładania konta, jak nie dać się oszukać, itp. Spotkanie odbędzie się w języku polski. Limit miejsc: 15. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2ZtwSVZ
24.05.2019 o godzinie 18:00  zapraszamy na kolejne warsztaty zielarskie z cyklu „Chwaściory”. Adres: Biuro Fundacji Emic, ul. Legionów 15/1. Będzie to kontynuacja poprzednich zajęć z zielarką. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Limit miejsc: 5. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2GBY9y3
31.05.2019 o godzinie 17:00 zapraszamy na otwarcie wystawy zatytułowanej: „Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka”. Adres: Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, ul. Frańciszkańska 9/11. Wystawa poświęcona jest sztuce, która dla Dogonów (zamieszkujących południowo-centralne Mali w Afryce) nie ma wyłącznie znaczenia estetycznego. Dla Afrykańczyków, ważniejsze wydają się względy religijne, dlatego wytwory sztuki rozumiane są jako materialne uzewnętrznienie sił duchowych. Obejrzymy miedzy innymi maski, które symbolizują siły wyższe i przewagę. W kulturze Dogonów, rozróżniamy ponad 70 ich rodzajów, o czym dowiemy się, odwiedzając Muzeum. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz: https://bit.ly/2UQwhit
BYDGOSZCZ
17.05.2019 o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie tematyczne z psycholożką. Jeżeli jesteś cudzoziemką, mieszkającą w Polsce, która ma ochotę spotkać się z innymi kobietami, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami z życia w Polsce, poznać fajnych ludzi, lubi dzielić się i inspirować – być może będzie to przestrzeń dla Ciebie. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Adres: Bydgoskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5. Sala nr 3. Ilość miejsc ograniczona: 15 osób. Obowiązuje rejestracja: https://bit.ly/2PqjGMS
30.05.2019 o godzinie 15:00 zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy na wystawę poświęconą twórczości Leona Wyczółkowskiego. Był to wybitny malarz, rysownik i grafik, który żył i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Przewodnik oprowadzi nas po wystawie, poświęconej twórczości artysty, opowie o okresie twórczości artysty na Ukrainie, ale również pokaże przedmioty związane z codziennym życiem Wyczółkowskiego, jego warsztatem pracy i najbliższym otoczeniem artystycznym. Będzie to doskonała okazja, aby poznać kierunki twórczości, które organizowały myśli artystów Młodej Polski. Ulica: Mennica 7 na Wyspie Młyńskiej (Dom Leona Wyczółkowskiego). Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Limit miejsc ograniczona: 10 osób. Obowiązuje rejestracja: https://bit.ly/2vhno1Z

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku:

We invite you to join our Facebook group:

Кроме того, мы приглашаем всех иностранцев и все иностранки присоединиться к нашей группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/fundacjaemic/

maszprawowiedziec.com.pl

FB/FundacjaEmic

@: emic@emic.com.pl

Aktualności

 • Pakiet powitalny dla cudzoziemców w woj. kujawsko-pomorskim

  W tym przewodniku znajdziesz informację dotyczące życia w Polsce, a w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim. Dowiesz się jakie są możliwe formy pobytu w Polsce, jak szukać pracy, na co zwracać uwagę podczas wynajmu mieszkania, poznasz [...]

więcej aktualności