Ankieta potrzeby kulturalne cudzoziemców

//Ankieta potrzeby kulturalne cudzoziemców

Ankieta potrzeby kulturalne cudzoziemców

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest ocena i analiza potrzeb cudzoziemców związanych z uczestnictwem w życiu kulturalnym w województwie kujawsko-pomorskim. Jest dla nas ogromnie ważne, aby Państwo sami wypowiedzieli się w kwestii własnych odczuć i potrzeb.

Niniejsza ankieta jest realizowana w ramach prac Międzysektorowego Wojewódzkiego Zespołu ds. Zarządzania Migracjami i Polityki Migracyjnej, który jest koordynowany przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko‑Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/803-projekt-masz-prawo-wiedziec.html. Zadaniem zespołu jest wypracowanie wojewódzkiego modelu integracji migrantów, który ułatwi pracę z cudzoziemcami instytucjom z regionu oraz usprawni proces adaptacji i integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

Państwa głos będzie istotną wskazówką, wartościowym wsparciem, źródłem cennej wiedzy, a jednocześnie wyrazem zaangażowania.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej (do wyboru w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim):

http://bit.ly/AnkietaEmicPL

http://bit.ly/SurveyEmicEng

http://bit.ly/AnkietaEmicRU

oraz można ją uzupełnić w formie papierowej w fundacji Emic w Toruniu, ul. Legionów 15/1. Odpowiedzi będą zbierane do 10 września 2019 r. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych oraz stworzenia rekomendacji dla instytucji kultury. Wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut.

By |2019-08-22T16:04:46+02:00Sierpień 22nd, 2019|Aktualności|0 Comments