Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców spoza UE - semestr zimowy

26/07/2019

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia z języka polskiego - semestr zimowy dla obcokrajowców i obcokrajowców spoza UE.

Zajęcia odbywają się na różnych poziomach trudności: A0, A1, A2, B1.

Szkolenia z języka polskiego realizowane są w ramach programu Masz prawo wiedzieć, który jest finansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja odbywa się osobiście w następujące dni: Bydgoszcz, 27.08, 29.08.2019, r 11.00 - 19.00, str. Połczyńska 3, Dom Kultury Bartosz w Bydgoszczy. Toruń, 26.08, 28.08.2019, rok. 9.00-18.00, str. Legionów 15/1 w Toruniu.

2. Osoby, które wzięły udział w kursach języka polskiego w Fundacji Emic, a także zarejestrowane w projekcie „Masz prawo wiedzieć!” (wypełniony formularz rejestracyjny w punktach informacyjnych w Toruniu lub Bydgoszczy).

3. W pierwszej kolejności rejestrowane są osoby, które przebywały w Polsce w ostatnim czasie (do 6 miesięcy), a także osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na naukę na kierunkach komercyjnych lub które nie mają lekcji w pracy lub szkole / szkole. Podczas rejestracji obowiązuje kolejka zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

4.W rejestracji nie mogą brać udziału osoby, które wzięły udział w kursie języka polskiego i przekroczyły liczbę karnetów bez uzasadnionego powodu.

 

Udział w kursie oznacza przestrzeganie zasad rejestracji. Przewidujemy, że w jednej grupie może wziąć udział 20 osób w Bydgoszczy i 16 w Toruniu. Rejestracja odbędzie się dla wybranych grup (informacje o grupach podamy w połowie sierpnia).