Przyjazna szkoła wielokulturowa

24/05/2021

Drodzy pracownicy i pracownice oświaty, a także edukatorzy i edukatorki zaangażowane w edukację dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym, pragniemy podzielić się z Wami publikacją, która powstała z myślą o Was.

Znajdą w niej Państwo modele, na podstawie których można stworzyć pakiet powitalny, słowniczek podstawowych słów przydatnych w szkole, informacje na temat pracy asystenta międzykulturowego  czy instrukcję obsługi e-dziennika. Cała ta treść została opracowana pod kątem nauki zdalnej.

Zachęcamy do pobierania i przede wszystkim korzystania w Państwach szkołach.

Publikacja ta powstała w odpowiedzi na potrzebę uaktualnienia modelu Szkolnego Systemu Integracji zawartego w raporcie Wielogłos o wyzwania, które niesie ze sobą nauka zdalna i odpowiedzi na nie. Dima, Sofija czy Artiom muszą uczyć się nowych zasad panujących w szkole. Zdobywać wiedzę na temat literatury, przyrody,historii w obcym dla siebie języku. Często borykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem. A wszystko to odbywa się online. Bez fizycznego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielkami i nauczycielami.

Ich rodzice nie wiedzą, do kogo zwrócić się po wsparcie. Nie wiedzą też, jak funkcjonuje e-dziennik, jaki jest system nauczania w polskich szkołach.

Osamotnieni czują się również nauczyciele i nauczycielki, dla których praca z dziećmi i młodzieżą z zagranicy bywa nowością, a szkoła nie oferuje im szkoleń i gotowych, sprawdzonych przez inne placówki rekomendacji.

Zaprosiliśmy do współpracy nauczycielki, lektorkę języka polskiego oraz asystenta międzykulturowego z wykształceniem pedagogicznym.

Autorzy, dzięki swoim doświadczeniom – m.in. w pracy w szkole przy ośrodku dla cudzoziemców w Grupie czy asystowaniu dzieciom z doświadczeniem migracyjnym w warszawskich szkołach – stworzyli poradnik składający się z kilku osobnych prac, analiz, które wspólnie tworzą rekomendacje mające na celu pokazanie narzędzi niezbędnych do stworzenia przyjaznej wielokulturowej społeczności szkolnej.

Niniejsza praca, Przyjazna szkoła wielokulturowa – jak to zrobić?, będąca kolejną pozycją cyklu publikacji przygotowanych przez Fundację Emic, adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników i czytelniczek, którym sprawy sztuki edukacji osób z doświadczeniem migracyjnym są bliskie.