Program Przyjazna Szkoła

20/08/2018

Fundacja Emic zaprasza szkoły, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie, do udziału w całorocznym Programie Bezpłatnej Edukacji Przyjaznej Szkolnej na rok szkolny 2018/2019. Na zgłoszenia czekamy do 10 września 2018 r. Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego: Do programu edukacyjnego zaproszono dwóch nauczycieli / nauczycieli (w tym jednego, który musi być wychowawcą dziecka) oraz grupę 15 uczniów ze szkoły przygotowującej dzieci do II i III III etapu edukacyjnego z województwa kujawsko-pomorskiego. Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” realizowany jest w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć!” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu na rzecz Uchodźców, Migrantów i Integracji.

Ideą programu edukacyjnego jest:

 • stymulowanie kadry szkolnej do zdobywania i poszerzania wiedzy na temat migracji i migrantów;
 • świadomość uczestników i uczestników ich roli w integracji osób różnego pochodzenia w zespole szkolnym;
 • kształtowanie postaw otwartych na innych lub na różnorodność kulturową;
 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów i studentek oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych przy tworzeniu projektu studenckiego

   

  Korzyści dla szkoły, kadry nauczycielskiej, uczniów i studentek.

  W ramach programu edukacyjnego dowiesz się:

 • jakie są przyczyny migracji ludzi na świecie;

 • z jakich krajów przyjeżdżają cudzoziemcy i cudzoziemcy do Polski;

 • jakie są współzależności na świecie;

 • jak wspierać integrację osób z różnych środowisk w społeczności szkolnej;

 • czym jest projekt studencki i jak wygląda jego realizacja.

  Szkoły zapraszamy do:

 • spotkanie informacyjne dla dyrektorów, nauczycielek i nauczycielek;

 • warsztaty dla uczniów i studentek (dla wybranych szkół);

 • warsztaty dla nauczycieli / nauczycieli (koordynatorów i koordynatorów programu szkoły), a także uczniów i studentek; materiały dydaktyczne do zajęć szkolnych / warsztatów / zajęć;

 • seminarium podsumowujące wyniki programu edukacyjnego;

 • miejsce na stronie www.maszprawowiedziec.com.pl i portalu www.facebook.com/FundacjaEmic do prezentacji zajęć szkolnych;

 • Certyfikat „Przyjazna Szkoła” dla szkół, dla nauczycieli i nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży.

  Jakie są obowiązki szkoły?

 • przedstawienie założeń programu edukacyjnego na radzie pedagogicznej (nauczycielki / nauczycielki);

 • udział w warsztatach organizowanych na terenie szkół (dla 15 wybranych uczniów i uczennic w wybranych szkołach);

 • realizacja 2 lekcji w oparciu o scenariusze (nauczyciel / nauczyciel); realizacja 2 wydarzeń tematycznych lub warsztatów (nauczyciel / nauczyciel ze studentami i studentami);

 • udział w dwóch seminariach organizowanych przez Fundację „Emik” (nauczyciele / nauczyciele wraz z 5 wybranymi uczniami i uczniami);

 • praca nad własnym projektem uczniowskim mającym na celu integrację społeczności szkolnej (stworzenie projektu studenckiego i jego realizacja) (uczniowie i uczniowie przy wsparciu nauczyciela / nauczyciela);
 • Podanie Wniosek o program edukacyjny może przesłać kierownictwo, nauczyciel / nauczyciel, nauczyciel / pedagog, psycholog / psycholog. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w ramach programu edukacyjnego, wypełnij wniosek o program edukacyjny. Wysłanie podania to nie to samo, co przyjęcie do programu Przyjazna Szkoła. Do programu edukacyjnego możemy zaprosić ograniczoną liczbę szkół. Podczas selekcji aplikacji będziemy zwracać uwagę na:
  Kryterium formalne: 
 • co najmniej jedno dziecko cudzoziemskie uczy się w szkole
  Dodatkowe kryteria: szkoła wskazuje na potrzebę integracji międzykulturowej jako szczególnie istotną dla niej; integracja dzieci cudzoziemskich jest problemem dla szkoły; w szkole zdarzały się sytuacje wskazujące na odrzucenie innych osób spoza Polski; motywacja edukacyjna nauczycieli i nauczycielek; szkoła jest wspierana przez asystenta / asystenta międzykulturowego; O zapisaniu się do programu edukacyjnego „Przyjazna Szkoła” poinformujemy do 15 września br

W przypadku pytań lub uwag prosimy o kontakt mailowy sylwia.antonowicz@emic.com.pl.
Dodatkowe dokumenty: Umowa o współpracy ze szkołami Program Przyjazny Szkole Odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa wyłącznie na autorze i Komisji Europejskiej, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji.