Kurs języka polskiego dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

29/12/2021

Zapraszamy na kurs języka polskiego! Zajęcia odbywać się będą od 27 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku.

Zajęcia będą odbywać się w trybie on-line. Obowiązuje opłata w wysokości 250 zł za minimum  40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna trwa 45 minut). Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu. Dla osób niezarejestrowanych w projekcie pt. „Masz prawo wiedzieć! Plus” obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł. Uczestnicy będą dodatkowo mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu certyfikowanego z języka polskiego na poziomie B1.

Kurs skierowany jest do  cudzoziemców i cudzoziemek spoza UE z województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby wziąć udział w kursie - wypełnij formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/eYL6LgHQgG

Harmonogram semestru:

29.12.2021 – 17.01.2022 rejestracja na zajęcia przez internet – formularz on-line

17.01.2022 - 26.01.2022 – analiza zgłoszeń, zapisy do projektu „Masz prawo wiedzieć! Plus”, rozmowy klasyfikujące, utworzenie grup o różnych poziomach nauczania, uiszczanie opłat w biurach Fundacji Emic w Toruniu i Bydgoszczy (dla osób spoza Torunia i Bydgoszczy istnieje możliwość zapłaty przelewem)

27.01.2022 - 30.04.2022 – zajęcia w ramach semestru zimowego

Kontakt:

Konsultantki w biurach informacyjno-doradczych będą kontaktować się z osobami, które wypełniły formularz on-line. Następnie, po spotkaniach indywidualnych z lektorkami nastąpi przydzielenie uczestników do grup na odpowiednim poziomie nauczania.

Toruń: Olga Kuratnik - konsultantka, tel. 507 412 653, olga.kuratnik@emic.com.pl

Bydgoszcz: Marta Gaszak - konsultantka, tel. 501 186 730, marta.gaszak@emic.com.pl

Regulamin naboru:

Wysłanie swojego zgłoszenia za pośrednictwem formularza jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu:

  1. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w kursie języka polskiego jest ograniczona.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
  3. Z planowanym grafikiem zajęć można zapoznać się na etapie rekrutacji. Fundacja Emic zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć.
  4. Dla osób niezarejestrowanych w projekcie pt. „Masz prawo wiedzieć! Plus” obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł.
  5. Zajęcia są płatne. Koszt kursu to 250 zł za minimum 40 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna trwa 45 minut).
  6. Opłaty należy dokonać po indywidualnej rozmowie z lektorem, przed rozpoczęciem kursu.
  7. Zajęcia będą realizowane w blokach po 2 lekcje, każda grupa będzie miała zajęcia dwa razy w tygodniu.
  8. Zajęcia odbywać się będą w trybie on-line.

 

Kolejny nabór na kurs języka polskiego odbędzie się w maju 2022 r.

Kursy języka polskiego są realizowane w ramach projektu „Masz Prawo Wiedzieć! Plus”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.